073-7579913

0

קטלוג

Moran

מוצרים:

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 0

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות סהר

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות סהר

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 1

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות מתכווננות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות מתכווננות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 2

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות ארגונומיות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק שחור+ידיות ארגונומיות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 3

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 0

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות סהר

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות סהר

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 1

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות מתכווננות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות מתכווננות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 2

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות ארגונומיות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס שחור חישוק ניקל+ידיות ארגונומיות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 0
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 3

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 0

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות סהר

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות סהר

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 1

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות מתכווננות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות מתכווננות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 2

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות ארגונומיות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק שחור+ידיות ארגונומיות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 0
[2] סוג הידיות - 3

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 0

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות סהר

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות סהר

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 1

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות מתכווננות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות מתכווננות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 2

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות ארגונומיות

כסא שרטט מרופד דגם MORAN-בסיס ניקל חישוק ניקל+ידיות ארגונומיות

צפה במוצר

[0] סוג בסיס - 1
[1] סוג החישוק - 1
[2] סוג הידיות - 3