קטלוג

Telemarketing

עמדות טלרקטינג במגוון דגמים

לכל מי שיצא לעבוד בצורה כזו או אחרת בטלמרקטינג יודע שזו עבודה מאוד אינטנסיבית ומאוד תובענית.מוקד טלפוני המבצע מאות טלפונים ביום להציע שירותים או מוצרים בדרך כלל לאנשים שאינם מעוניינים, או איסוף של מידע סטטיסטי וכמו כן ביצוע סקרים יכול להיות מאוד מייגע וקשה. לעיצוב המשרד ובחירת עמדות הטלמרקטינג או המחיצות האקוסטיות עבור אנשי המוקד הטלפוני ישנה חשיבות גדולה ביותר ביצירת מקום עבודה יעיל ואפקטיבי שמייצר תפוקה בסופו של דבר.

מוצרים:

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ – פינות עגולות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות ישרות ל 3 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות מעוגלות ל 3 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות ישרות ל 3 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות עגולות ל 3 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות ישרות ל 5 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות מעוגלות ל 5 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות ישרות ל 5 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות עגולות ל 5 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות ישרות ל 4 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות מעוגלות ל 4 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות ישרות ל 4 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות עגולות ל 4 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות ישרות ל 2 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ"מ – פינות מעוגלות ל 2 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות ישרות ל 2 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ"מ – פינות עגולות ל 2 עובדים

עמדת טלמרקטינג חד צדדית 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 2 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 4 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 4 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 4 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 6 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 6 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 6 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 6 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 8 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 8 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 8 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 8 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 10 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 10 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 10 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 10 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 2 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 17 מ"מ דו צדדית ל 2 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 17 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 0
[1] צורת הפינות - 1

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 2 עובדים – פינות ישרות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 0

עמדת טלמרקטינג 28 מ"מ דו צדדית ל 2 עובדים – פינות מעוגלות

עמדת טלמרקטינג 28 מ

צפה במוצר

[0] עובי המחיצה - 1
[1] צורת הפינות - 1
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
אין להעתיק תוכן מאתר זה!
error: Content is protected !!